slide slide1 slide2

Grondwerken

Voor het uitvoeren van grondwerken in de meest brede zin van het woord, beschikken wij over twee mobiele CAT 313 kranen (waarvan 1 met overdrukcabine), een Doosan mobiele midikraan en een Cat 928 shovel.
Verder maken we zo nodig gebruik van een mini shovel en beschikken wij over trilplaten en lasertoestellen. Onze shovels en kranen kunnen worden ingezet voor alle werkzaamheden, waarbij u een mobiele kraan of shovel nodig heeft.
Onze machines kunnen worden uitgerust met diverse hulpstukken:

 •  Palletvork voor shovel en kranen
 •  Puinbakken van diverse breedtes
 •  Dieplepelbakken van diverse breedtes
 •  Sleuvenbak in diverse groottes
 •  Hoogwerkbak
 •  Maaikorven met werkbreedtes van 3 en 4 meter
 •  Verlenggieken
 •  Betonkubels
 •  Hydraulische en mechanische steenklemmen
 •  Sorteergrijpers
 •  Sloophamers in diverse groottes
 •  Klemmen van keerwanden

 

Graaf- en grondwerken

Voor nieuw- of verbouw van opstallen voeren wij het grondwerk uit. Wij doen dat in opdracht van particulieren, bedrijven of in onderaanneming voor aannemers. Het grondwerk wordt door ons uitgevoerd op urenbasis of op basis van een vooraf overeengekomen aanneemprijs. Voordat wij beginnen met de uitvoering van graafwerkzaamheden doen wij een Klic-melding om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen. Wij kunnen daarbij trilplaat, laserapparatuur en/of trekker met kiepkar inzetten. Wanneer nodig, verzorgen wij ook de bronbemaling. Waar nodig voeren wij vooraf de nodige sloopwerkzaamheden uit van bestaande opstallen, en zorgen wij voor een vrij bouwterrein. Zo verwijderen we bomen (na verkregen kapvergunning), struiken, planten en graszoden. Alles wat er verder gedaan moet worden zoals aanvoer en verwerking van zand, grind, puin en puingranulaat in diverse maten en soorten kan door ons geregeld worden.

Bestrating en buitenrioleringen

Bestratingen
De voorbereiding en het leggen van bestratingen voeren wij uit in eigen beheer, eventueel ondersteund door professionele stratenmakers. We zorgen voor een stabiele ondergrond, voeren zo nodig grondverbetering uit en de aanleg van de juiste zandbaan wordt deskundig verzorgd. De aanleg van inritten, pleinen en sierbestratingen met behulp van alle mogelijke steen- en klinkersoorten verzorgen wij ook. Daarnaast is de aanleg van split- en grindbanen mogelijk, maar de aanleg van asfalt laten wij door een professioneel asfalteringsbedrijf verzorgen.

Puinbanen
Ten behoeve van de bouw moet vaak een noodweg worden aangelegd. Ook dit verzorgen wij. Soms is het te volstaan met het leggen van kunststof- of stalen rijplanten. Vaak is het beter eerst een puinbaan aan te leggen, waarvan de dikte varieert naar gelang van het gebruik. Onder die baan leggen wij worteldoek, zodat bij opbreken alle puin weer verwijderd kan worden. Wij adviseren daarover rijplaten te leggen voor de stabiliteit. Eén van onze nieuwe mogelijkheden is het verbeteren van een weg of het aanleggen van een noodweg met freesasfalt. Freesasfalt kan op dezelfde manier worden aangereden als gebroken, maar geeft een veel steviger effect. Indien een noodweg een watergang kruist verzorgen wij de aanleg van een duiker of een noodbrug. Wij verzoeken het desbetreffende waterschap om toestemming hiervoor.

Buitenriolering
Bij de bouw van nieuwe panden kunnen wij met behulp van de juiste materialen de aanleg van de buitenriolering verzorgen. Op basis van het bestek wordt de hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer aangelegd. Het laten bezinken van hemelwater op het terrein zelf met behulp van bezinkputten of infiltratiekratten is ook mogelijk.

 

Tuinaanleg

Grof tuinwerk
In goed overleg met tuinarchitecten en/of hoveniers verzorgen wij met ons grondverzetmaterieel de grotere werken bij de aanleg van tuinen. Diep spitwerk om torende lagen in de ondergrond te verbreken en de ontwatering te verbeteren zijn daar voorbeelden van. Verder verzorgen wij de verplaatsing van gronden, egalisering, de aanleg van bestratingbanen of terrassen en het poten van grote(re) bomen en struiken. Ook het plaatsen van damwanden wordt door ons deskundig uitgevoerd. Desgewenst schakelen wij gespecialiseerde bedrijven in.

Drainage en beregening
Bij de aanleg van grotere tuinen is het vaak noodzakelijk om drainage aan te leggen, zodat snel en adequaat grote hoeveelheden regenwater afgevoerd kunnen worden. Al naar gelang behoefte en grondsoort verzorgen wij de aanleg van drainage in tuinen, parken en natuurlijke terreinen. Zo nodig kan ook een beregeningsinstallatie worden aangelegd.

Aanleg vijvers
Ook de aanleg van vijvers behoort tot onze werkzaamheden. Indien de vijver hoger komt te liggen dan de natuurlijke grondwaterstand, kan een leemlaag of een bentonietkleilaag worden aangelegd. Een leemlaag kan door verwering en gewroet van mollen worden aangetast. Bentoniet daarentegen wordt gekenmerkt door een vrijwel ondoorlatende laag, waardoor nauwelijks water verloren gaat.

 

Onderhoud watergangen

In opdracht van waterschap en gemeente, agrarische ondernemers, bedrijven en particulieren verzorgen wij het opschonen en korven van watergangen.
Voor het uitvoeren van dit onderhoud hebben wij de beschikking over 3 kranen met maaikorven van 3 of 4 meter breed. Deze kranen zijn voorzien van extra brede banden om structuurbederf te voorkomen. Daarnaast werken wij met een op een tractor opgebouwde herder maaikorf-installatie van 4.30 meter breed. Deze tractor heeft ook een klepelmaaier met omkeerinrichting, zodat voor- en achteruit rijdend geklepeld kan worden.

Ook het uitbaggeren van watergangen wordt door ons uitgevoerd met behulp van kranen. De kranen kunnen wij uitrusten met 3 en 4 meter brede maaikorven, modderbakken en verlenggieken. De VGM en JAKO kipper zijn bij uitstek geschikt voor de afvoer van gras etc. uit de sloot, zowel in het land als langs de weg. De VGM kipper heeft een laag gewicht en is niet breed. Bij werk langs de weg en gebruik van de trekker met maai-installatie kunnen ze achter elkaar rijden en op die manier de doorgang voor het verkeer vrij laten.

 


Goorhuis Loon- en Grondwerk B.V.

Hulstweg 16
3774 TM Kootwijkerbroek

Tel. 0342-441080
Fax. 0342-442664

Info@goorhuis.com
Planning@goorhuis.com

KvK-nummer: 08127930
BTW-nummer: 8112.48.343.B01
IBAN: NL52 INGB 0654 8984 64
Aangeboden
 • puingranulaat in diverse afmetingen
 • teervrij freesasfalt
 • teervrij gebroken asfalt
 • zand en grint
 • grond
 • diverse partijen straatklinkers en straatstenen
 • stelconplaten nieuw en gebruikt
 • dunne betonnen platen verschillende afmetingen

 

Gevraagd