slide slide1 slide2

Opleidingsbedrijf:

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid zijn wij een gecertificeerd opleidingsbedrijf. Op de manier willen wij bijdragen aan het opleiden van vakbekwame medewerkers binnen onze sector.

Wij bieden stageplaatsen aan voor het Algemeen Vormend Onderwijs, het Voorbereidend Beroepsonderwijs en voor BOL- en BBL-opleidingen.

Daarnaast zijn wij als leerbedrijf erkend door:

Aequor
Loonbedrijf opleidingen
(Bedrijfsnummer: 206808; Code: 25DC3774TM0001601)

Fundeon

Grond- , water- en wegenbouw, specialisatie SOMA

BOL (nummer 02QH3774TM0001601)

BOL certificaat

 

Certificering

VKL voedselkwaliteit Loonwerk

Sinds 2006 is ons bedrijf een gecertificeerd VKL-bedrijf. Ons certificaatnummer is: 1102/937555. Deze certificatie houdt in dat wij voldoen aan de criteria die het Voedsel Kwaliteit Loonwerk stelt voor bedrijfsactiviteiten. Hieronder valt ook het vervoer van voedermiddelen zoals graan, maïs en gras.

VCA*

Het VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. Dit VCA-systeem is in eerste instantie ontwikkeld om bedrijven die diensten verlenen aan de (petro)chemische industrie op een objectieve manier te toetsen en te certificeren op hun VGM-beheersysteem. De VCA is een meetlat voor VGM-beheersystemen van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven, ook bijvoorbeeld in de bouw, metaal, installatie- en transportsector. Op dit moment zijn wij als bedrijf bezig ons te certificeren voor het VCA met één *. Wij verwachten in december 2011 gecertificeerd te zijn. Al onze medewerkers zijn momenteel reeds in het bezit van het persoonlijke VCA certificaat.

Landbouwspuitbedrijf

Wij zijn al jaren een erkend landbouwspuitbedrijf met licentie 3.
Dit houdt voor ons in dat wij u adviseren over de erkende middelen die u kunt gebruiken bij de bestrijding van onkruiden in uw gewassen.

Getuig schrift

 

Algemene voorwaarden

Wij werken volgens bepaalde algemene voorwaarden. Op al onze loon- en grondwerkzaamheden zijn de CUMELA-voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de rechtbank te Utrecht.
Op onze transportwerkzaamheden zijn van toepassing de AVC 2002, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en te Rotterdam. Voor betalingen van werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn, gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene voorwaarden. Deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.
U vindt bovengenoemde documenten hieronder.

 

Geschiedenis

Het Loonbedrijf Gebr. Goorhuis werd in 1929 opgericht door de grootvader van de huidige vennoten, de heer G. Goorhuis. Het bedrijf werd opgericht als eenmanszaak dat zich hoofdzakelijk bezighield met dorsen en ploegen. In 1947 hebben drie zonen van de heer G. Goorhuis het bedrijf voortgezet als vennootschap onder firma met de naam Gebr. Goorhuis. Deze drie vennoten waren G.J Goorhuis, B.G. Goorhuis en E.A. Goorhuis. Onder hen begon het bedrijf zich steeds meer bezig te houden met werkzaamheden binnen het loonwerk en werd er uitgebreid met beginnende werkzaamheden binnen het grondwerk. In 1974 zetten zij de handel in drijfmest op. Het familiebedrijf werd in 1987  overgedragen aan G. Goorhuis EA Zn, G. Goorhuis BG Zn, C. Goorhuis, J. Goorhuis en G.J. Goorhuis jr. Vanaf toen werkzaam onder de naam Loonbedrijf Gebr. Goorhuis. In 2002 werd de bedrijfsvorm omgezet in B.V.’s. Met Goorhuis Beheer B.V. als Holding en als werkmaatschappij Goorhuis B.V., waarin loon- en grondwerken en transport plaatsvonden alsmede de distributie en export van mest, en het sluiten van mestlevering- en afnamecontracten. In 2010 vonden er binnen het bedrijf reorganisaties plaats. Een aantal activiteiten bleek, mede door de krimpende markt en de huidige wet- en regelgeving, in de toekomst niet meer rendabel te zijn. Hierdoor werd het ingrijpende besluit genomen om de activiteiten omtrent het (mest)transport en loonwerk te beëindigen. De bedrijfsactiviteiten in het grondwerk en op cultuur-technisch terrein worden voortgezet. Al deze werkzaamheden vindt u uitvoerig beschreven op deze site, onder de verschillende kopjes in het keuzemenu.

Oogst en voederwinning

Voor het maken van een gewone rijkuil gebruiken we een Taarup opraapwagen voorzien van de benodigde messen. Op deze wagen is een voorziening voor het toedienen van vloeibare toevoegmiddelen aanwezig.

We rijden verschillende maïs- of graskuilen aan met onze CAT shovel. Ons uitgangspunt is dat het goed aanrijden en afwerken van de kuil altijd voorrang heeft


Goorhuis Loon- en Grondwerk B.V.

Hulstweg 16
3774 TM Kootwijkerbroek

Tel. 0342-441080
Fax. 0342-442664

Info@goorhuis.com
Planning@goorhuis.com

KvK-nummer: 08127930
BTW-nummer: 8112.48.343.B01
IBAN: NL52 INGB 0654 8984 64
Aangeboden
  • puingranulaat in diverse afmetingen
  • teervrij freesasfalt
  • teervrij gebroken asfalt
  • zand en grint
  • grond
  • diverse partijen straatklinkers en straatstenen
  • stelconplaten nieuw en gebruikt
  • dunne betonnen platen verschillende afmetingen

 

Gevraagd