slide
slide1
slide2
Privacyverklaring Tekst

Privacyverklaring Goorhuis Bedrijven

Datum verklaring:  24-5-2018

Download versie: Privacyverklaring

Goorhuis zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing voor de volgende bedrijven:

Goorhuis Beheer B.V.

Hulstweg 16

3774 TM  Kootwijkerbroek

KvK 08107408

 

Goorhuis Loon- en Grondwerk B.V.

Hulstweg 16

3774 TM  Kootwijkerbroek

Kvk 08127930

Tel.: 0342-441080 / E-mail: info@goorhuis.com

Aanleiding

Goorhuis hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Goorhuis verwerkt persoonsgegevens van:

 • Contactgegevens (potentiele) opdrachtgevers
 • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
 • Bezoekers website

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Voor- en achternaam

Minimaal 2 jaar na laatste contact

Adresgegevens

Minimaal 2 jaar na laatste contact

Telefoonnummer

Minimaal 2 jaar na laatste contact

E-mailadres

Minimaal 2 jaar na laatste contact

Locatie voor uitvoeren werkzaamheden

Minimaal 2 jaar na laatste contact

Bankrekeningnummer

Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht

BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting)

Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Minimaal 2 jaar na laatste contact

Goorhuis bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:

Goorhuis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverwerking:

Grondslag gegevensverwerking

Het aanbieden en uitvoeren van diensten

Uitvoeren overeenkomst

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Uitvoeren overeenkomst

Het afhandelen van jouw betaling

Uitvoeren overeenkomst

Verzenden van onze nieuwsbrief

Uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bij potentiële klanten.

Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst

Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Goorhuis in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij, indien nodig, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Goorhuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leverancier voor ICT en accountant en salarisverwerker.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Cookies

Goorhuis gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Social media

Op onze website staan geen buttons van social media, zoals Facebook, Twitter en Linkedin. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Privacy medewerkers Goorhuis

Goorhuis heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging

Goorhuis neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens of direct via 0342-441080 / info@goorhuis.com / A. Schoonhoven - Goorhuis

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware op onze apparaten
 • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • Vergrendeling van de apparaten

Jouw rechten

Onderstaand tref je een overzicht van jouw rechten.

Rechten

Omschrijving

Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij Goorhuis vastgelegd en bewaard worden.

Recht op rectificatie

Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn jouw gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Goorhuis.

Recht op overdracht (dataportabiliteit)

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Goorhuis  opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Goorhuis  al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Goorhuis vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Goorhuis  jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Goorhuis. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren

Goorhuis behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Goorhuis dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Goorhuis  te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen

Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Goorhuis Beheer B.V. / Goorhuis Loon- en Grondwerk B.V.

Hulstweg 16

3774 TM Kootwijkerbroek

Telefoonnummer: 0342-441080

Email: info@goorhuis.com

Goorhuis Loon- en Grondwerk B.V. logo
Goorhuis Loon- en Grondwerk B.V.

Goorhuis Loon- en Grondwerk B.V.

Vinkekampweg 6
3774 PL Kootwijkerbroek

Tel. 0342-441080

info@goorhuis.com
Planning@goorhuis.com

KvK-nummer: 91869633
BTW-nummer: 8657.99.805.B01
IBAN: NL72 INGB 0106 8723 54
Goorhuis Loon- en Grondwerk B.V.
Goorhuis_lg
Aangeboden
Aangeboden Tekst
 • Puingranulaat in diverse afmetingen
 • Teervrij freesasfalt
 • Zand en grint
 • Grond
 • Diverse partijen straatklinkers en straatstenen
 • Stelconplaten nieuw en gebruikt
  Goorhuis Loon- en Grondwerk B.V. logo
  Goorhuis Loon- en Grondwerk B.V.
  Gevraagd
   Gevraagd Tekst
   Goorhuis Loon- en Grondwerk B.V. logo
   Goorhuis Loon- en Grondwerk B.V.

  Instagram

  @Goorhuis_lg