slide slide1 slide2

Sloop- en grondwerk nieuwbouw vrijstaande woningen

Voorafgaand aan de sloop laten wij zo nodig de asbestinventarisatie en eventuele sanering van aangetroffen asbest door gespecialiseerde bedrijven verzorgen. Ook de eventuele sanering van oude olietanks behoort tot de mogelijkheden. Bij de sloop worden bruikbare oude bouwmaterialen apart gehouden en de rest gescheiden afgevoerd naar erkende sloopafvalverwerkende bedrijven in de regio. Ook de verwijdering van bestrating, struiken en bomen (mits met kapvergunning) verzorgen wij.

Na het sloopwerk wordt het grondwerk, op aangeven van de architect en/of de aannemer, uitgevoerd. Zowel het uitgraven van de bouwput, eventuele met kelder /zwembad/etc. als het nadien aanvullen van de fundering wordt deskundig verzorgd. Daarbij kunnen wij de aansluiting van vuilwaterafvoer op de gemeentelijke riolering aanleggen. Ook de afvoer van hemelwater, hetzij naar de gemeentelijke afvoer, hetzij door drainage op eigen terrein regelen wij. Drainage kan door middel van infiltratiekratten, maar ook via geperforeerde regenputten, drainagepijpen of een zogeheten wadi. Dit is afhankelijk van de grootte van de woning, de hoogte van de grondwaterstand, de eisen van de gemeente en at last but not least de wensen van de toekomstige bewoners.

Ten behoeve van de aanleg van de tuin kunnen wij in goed voerleg met de hovenier, het grove grondwerk, incl. bestrating verzorgen. Ook de aanleg van een vijver is mogelijk. Desgewenst kunnen wij de vijveraanleg met behulp van bentonietklei uitvoeren, zodat de vijverwaterstand onafhankelijk van de grondwaterstand is. Wij verzorgden dit ondermeer in Barneveld, Beekbergen, Bosch en Duin, Ede, Harskamp, Kootwijkerbroek, Muiderberg, Nijkerk, Oss, Soest, Voorthuizen, Wageningen en Zwartebroek. Ook geïnteresseerd: we bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem contact met ons op: 0342 – 44 10 80 of mail naarinfo@goorhuis.com


Goorhuis Loon- en Grondwerk B.V.

Hulstweg 16
3774 TM Kootwijkerbroek

Tel. 0342-441080

Info@goorhuis.com
Planning@goorhuis.com

KvK-nummer: 08127930
BTW-nummer: 8112.48.343.B01
IBAN: NL52 INGB 0654 8984 64

Goorhuis Loon- en Grondwerk B.V.
Goorhuis_lg
Aangeboden
  • puingranulaat in diverse afmetingen
  • teervrij freesasfalt
  • zand en grint
  • grond
  • diverse partijen straatklinkers en straatstenen
  • stelconplaten nieuw en gebruikt
Gevraagd